งานวางแผนและงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 11:13 น.

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 เวลา 13:50 น.
 
วิสัยทัศน์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 15:57 น.

เป็นศูนย์กลางร่วมคิด ร่วมวางแผน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 08:31 น.
 
พันธกิจ
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2010 เวลา 15:40 น.

 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน

2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้ทันสมัย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 08:32 น.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 16:05 น.

 

ประกาศ

 

***  เรียน   หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน/กลุ่มงาน ***

กรุณาส่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ณ ห้องงานวางแผนฯ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มต่อไป และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของงานวางแผนฯ (plan.ptl.ac.th

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:35 น.
 
ฟังรายการสถานีวิทยุ
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2010 เวลา 10:36 น.

                                                

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 13:34 น.
 

Clock

Calendar

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Polls

ควรปรับปรุงส่วนใดในงานมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
SEO Søgemaskineoptimering - SEO
Adami Partners